Schaken begint weer
Category : Evenementen
Published by Corbulo on 2020/7/29

Vanaf donderdag 30 juli kunnen we weer terecht in “De Mantel’ voor ons wekelijkse partijtje schaak!

Corona is natuurlijk nog niet weg uit Nederland en dus zullen we het protocol aanhouden dat de KNSB hiervoor heeft opgesteld. Een aantal van onze leden valt in de risico-categorie, dus we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het schaken zo veilig mogelijk te maken, opdat iedereen tenminste de kans heeft om weer te komen schaken. Een aantal voorzieningen (zoals reinigingsdoekjes) zullen we vanuit het bestuur organiseren, voor zover dat al niet vanuit het woonzorgcentrum zelf beschikbaar wordt gesteld, maar de sterkste/zwakste schakel bent u uiteindelijk zelf. U zult zelf moeten besluiten om niet te komen als dat vanwege uw gezondheidssituatie niet kan en zo zult u ook zelf discipline moeten opbrengen om voor het betreden van de speelzaal eerst langs een van de toiletgroepen te lopen om uw handen te wassen en u zult zich ook voor de overige zaken aan het protocol moeten houden.

Ervan uitgaande dat er altijd wel een bestuurslid aanwezig zal zijn op een speelavond, zal een van hen zich op de speelavond opwerpen als Corona-verantwoordelijke. Degene die daarmee is belast zal zelf waarschijnlijk ook achter het bord plaatsnemen en zal dus niet alles voortdurend in de gaten kunnen houden of opmerken. Mocht een van de spelers tegen een situatie aanlopen die hij onveilig of niet prettig vindt, dan kan hij dat altijd uitspreken. En wees niet bezorgd: er hoeft in zo’n geval geen democratische meerderheid te worden gevonden. Redelijke verzoeken zullen waar mogelijk worden gehonoreerd.

We hanteren dus het protocol en leggen dat ter inzage in de speelzaal.