Schaakvereniging Raadsheer-Corbulo
  INLOGGEN
  REGISTREREN
 
SCHAKEN |  BESTANDEN |  PLAATJES |  NIEUWS |  KALENDER |  LINKS  
Menu
Schaakcomputers

Headlines


Schaaksite
  Updated Sat, 19 Sep 2020 14:41:14 +0000
Description Voor schakers / Door schakers
Webmaster
Category
Generator https://wordpress.org/?v=4.9.15
Language nl
Van ruilen komt huilen? Afwikkelen voor professionals met Joel Benjamin
Category Boekenrubriek
Published:
Description: <p><img title = ""class="wp-image-75103 alignright" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-450x360.png" alt = "" width="375" height="300" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-450x360.png 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624.png 780w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-24x19.png 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-36x29.png 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-48x38.png 48w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px" /></p>
<p><em>Boekrecensie van </em>Liquidation on the Chess Board<em> (NIC, 2019) door Daniël Zevenhuizen</em></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: right;"><em>?To trade or not to trade? ? that is the question ?</em></p>
<p style="text-align: right;">?Benjamin 2019,</p>  more...
<p><img title = ""class="wp-image-75103 alignright" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-450x360.png" alt = "" width="375" height="300" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-450x360.png 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624.png 780w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-24x19.png 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-36x29.png 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boekenrubriek-Schaaksite-2019-780x624-48x38.png 48w" sizes="(max-width: 375px) 100vw, 375px" /></p>
<p><strong><em>Boekrecensie van </em>Liquidation on the Chess Board<em> (NIC, 2019) door Daniël Zevenhuizen</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;"><em>?To trade or not to trade? ? that is the question ?</em></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">?Benjamin 2019, 11.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mijn eerste ervaring met Joel Benjamin, Amerikaanse grootmeester, was tijdens het bestuderen van <a href="https://everymanchess.com/products/dangerous-weapons-the-pirc-and-modern">het boekje</a> in de <em>Dangerous Weapons</em>-serie over de Pirc en Moderne Openingen, in 2009 uitgegeven door Everyman Chess. Daarin is een hoofdstuk ingeruimd over Benjamins ?flexibele? benadering van de klassieke Pirc. Centraal in die benadering staat een timide zesde zetje dat de witspeler uitdaagt te ver te gaan, zodat zwart het initiatief overneemt en de nu zwak geworden pionstructuur ondermijnt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_d652d45b' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "rnbq1rk1/ppp2pbp/3ppnp1/8/3PP3/2N2N2/PPP1BPPP/R1BQ1RK1 w - - 0 7"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_d652d45b&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><em>Stelling na 6?e7-e6.</em></p>
<p>Ik zal niet uitweiden wat dit angstig-tot-masochistische zetje over onze Amerikaanse grootmeester zegt, maar misschien verklaart het wel waarom de beste man over het eindspel schrijft. Liever gelijk op naar een eindstrijd tot de dood, dan elkaar vanaf het prille begin naar de keel vliegen.</p>
<p>Nu alweer vijf jaar geleden, in 2015, kwam Benjamins werk over afwikkeling naar het pionneneindspel uit: <em>Liquidation on the Chess Board</em>. Waarom nu nog recenseren, vraagt u zich af. Welnu, in 2019 kwam er een uitgebreide versie uit met daarin aandacht voor de vesting en atypische pionstructuren die de evaluatie van een eindspel geheel kunnen veranderen. Zou Carlsens provocatieve opmerking dat hij ?niet gelooft in vestigingen? daaraan hebben bijgedragen? Vanuit marketingstrategisch perspectief een slimme zet, zeker nu Carlsen ironisch genoeg de hoofdprijs van de <em>Magnus</em> <em>Carlsen Chess Tour</em> in de wacht sleepte <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oMyOhh3HskI&amp;ab_channel=chess24.5">door zijn koning in een onbreekbare vesting op te hokken</a>. Dat was met de zwarte stukken in een zogenaamde ?Armageddon?-partij genoeg om de schijnbaar onoverwinnelijke snelschaakgod Hikaru Nakamura tóch te breken.</p>
<p>Overigens is het recenseren van het artefact genaamd ?boek? mijns inziens inmiddels toch een ?taak voor de tragen? geworden, die zich nog niet hebben overgegeven aan de Blitzkrieg van de internetmaatschappij. Een stil verzet, een noodlottige vraag om aandacht ? voor het werk verdwijnt in de golven van de tijd. Om het boek voor even weer in de schijnwerpers te zetten ? of het nou uit 1925 komt, of 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Opbouw van het werk</strong></p>
<p>Wat de opbouw van het boek betreft moeten we onderscheid maken tussen hoofdstukken en thema?s. De thema?s dienen ertoe de onderliggende structuur van het boek doorheen de hoofdstukken bloot te leggen. Die structuur is een kapstok voor belangrijke motieven, die ieder de sleutel kunnen vormen voor de beste voortzetting in een stelling. Benjamin deelt het werk in naar de volgende thema?s: afwikkelingstechniek, tempo, koningsactiviteit, vrijpion, wedren, doorbraak, offer, vesting, pionstructuur. (De laatste twee zijn, zoals gezegd, nieuw in de uitgebreide editie van 2019.) Op het niveau van hoofdstukken is het boek als volgt ingedeeld:</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>In de eerste vier hoofdstukken worden achtereenvolgens dame-, toren-, loper- en paardeindspelen besproken. Daarbij komt de specifieke functie van die stukken goed naar voren. Vragen die centraal zijn: wanneer moet ik het stuk ruilen? Hoe gemakkelijk is dat?</li>
<li>Vanaf het zesde hoofdstuk komen eindspelstellingen met meerdere stukken aan bod. Het eerste van die hoofdstukken staat in het teken van eindspellen waarbij de toren vergezeld wordt door een licht stuk; daarna worden de eigenschappen van eindspellen met aan iedere zijde twee lichte stukken besproken; een hoofdstuk met enkel zware stukken (dames en torens) komt voorbij, waarna eindspellen met drie of meer stukken in het algemeen worden besproken.</li>
<li>Dan is er een hoofdstuk met onevenwichtige stellingen. Voor de beroemde paard-lopereindspellen is in hoofdstuk 5 apart ruimte beschikbaar gesteld.</li>
<li>In het twaalfde en laatste hoofdstuk worden diverse thema?s uit pionneneindspelen aangehaald.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>We kunnen bij deze opzet natuurlijk een aantal vragen stellen. Waarom deze volgorde? Missen er onderdelen, of zijn ze overbodig? Daarbij moeten we in gedachten houden dat het hier om een boek dat over de afwikkeling naar het<em> pionneneindspel </em>gaat. Heeft het dan zin om eindspellen te bespreken met tot wel zes(!) stukken op het bord, exclusief de koningen?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Volgorde en een listige inconsequentie</strong></p>
<p>Eerst wat de volgorde betreft. In de introductie slaat Benjamin de spijker op z?n kop. Hij stelt dat we in zekere zin van de eenvoudige naar de meer complexe stellingen moeten terugwerken: begrijpen we de eenvoudigere stellingen, dan weten we waar we vanuit een complexere stelling heen moeten werken. ?In zekere zin?, want er zit een lastige inconsequentie in het schaken dat het thema van afwikkeling zo lastig maakt: pionneneindspellen zijn notoir listig. Dat wil zeggen: soms laat een stelling zich makkelijker spelen wanneer de stukken nog op het bord staan. In het pionneneindspel kan elke zet de evaluatie compleet veranderen, terwijl een stelling met de dames nog op het bord wat vrijheden garandeert.</p>
<p>Benjamin pakt het goed aan. Hij begint inderdaad met de dames. Terwijl de noodlijdende partij altijd nog eeuwig schaak kan proberen te geven, gaat de initiatiefhebbende partij op zoek naar dameruil om zijn overwicht in het pionneneindspel te bezegelen. Ruil is zowel wezenlijk voor de winstvoering als relatief eenvoudig te bewerkstelligen in dame-eindspellen, omdat de dames zo?n groot bereik hebben. Benjamin laat een aantal mooie details zien die het verschil tussen winst en remise kunnen uitmaken, maar feit is dat iedereen in het dame-eindspel zich enigszins weet te weren. Dat maakt dit hoofdstuk een uitermate goed begin van het boek.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_c77e445b' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "8/4kp2/p3p2P/1p3p2/1P1q1P2/P4Q2/2P5/1K6 w - - 0 34"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_c77e445b&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Het is duidelijk dat Svetozar Gligoric met de witte stukken de zwarte stelling van Bobby Fischer overmeesterd heeft. Een vrije h-pion waar de zwarte koning naar alle waarschijnlijkheid maar moeilijk bij in de buurt zal komen. De winstvoering is echter instructief:</p>
<p><strong>34.Dh1!</strong> ? wit gaat achter de pion staan en bindt zo de zwarte dame aan de verdomhoek op h8. <strong>34?Dh8 35.h7 Kf8 </strong>zwart had niet veel keuze: via f6 heeft de koning nog minder kans van slagen (en dreigt zelfs matgezet te worden). Nu komt echter de crux naar voren: <strong>36.Da8+! Kg7 37. Dxh8+ Dxh8 38.c4! </strong>en wit breekt door. Zwart staat ruim buiten het vierkant. Merk op dat de zwarte poging een tegen-doorbraak te maken met e6-e5 strandt, omdat wit zal promoveren met schaak. Zie hier het thema van de afwikkeling in volle glorie: wit zorgt ervoor dat zwart niet beter heeft dan te ruilen, en maakt vervolgens gebruik van de situatie van de pionnen. Merk ook op dat het allemaal ongelooflijk nauw luistert: ook hier staat of valt de strategie bij een enkel tempo: had de promotie niet met schaak geweest, dan had een nieuw stel dames op het bord verschenen en had wit weer van vooraf aan kunnen beginnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_0' style='display:none;' cols='40' rows='8'></textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=t&amp;fh=335&amp;fw=p&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline&amp;pd=https%3A%2F%2Fwww.schaaksite.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FGLIGORISCH-FISCHER.pgn' frameborder='0' width='100%' height='335' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Hoe zit het dan met die listige pionneneindspelen? Blij toe dat Benjamin niet een eerste deel helemaal in teken van deze gedrochten heeft ingericht. Encyclopedieën kunnen er worden volgeschreven met wijze raad over dit thema, en daarmee is nog niet gezegd dat het gebeuren behapbaar is als leerstof. In plaats daarvan worden lesjes over het pionneneindspel als patronen door het boek heen gewoven; het juiste tijdstip kiezen om naar het pionneneindspel af te wikkelen is hetzelfde als dat eindspel begrijpen. Benjamin legt dan ook steeds uit waarom het moment juist dán opportuun is (of niet). Zo komt het pionneneindspel wél ter sprake, maar steeds in de context van partijen uit de praktijk, waarin eerst stevig met de stukken gemanoeuvreerd is.</p>
<p>Desondanks is er wel iets van een overzicht van motieven in het pionneneindspel om op te steunen. Een zeer dankbaar deel van het boek, dat ik niet ken van andere eindspelstudies van deze soort, is het twaalfde hoofdstuk. Daarin worden stellingen gegeven die men bij wijze van test aan zichzelf zou kunnen voorleggen om te zien of de impliciete kennisoverdracht over pionneneindspelen is overgekomen. Zoals de pionneneindspelen niet als zodanig gethematiseerd zijn, zo staan deze stellingen ook niet als opgaven aangemerkt (die zitten er al genoeg in de rest van het boek, aan het einde van elk hoofdstuk). De strekking van winstvoering staat bij iedere stelling zonder expliciet zetten te noemen. Door het gebeuren achterin op te nemen, voorkomt Benjamin de overdreven focus op het begrip van het pionneneindspel als zodanig en betoont zich daarmee onderdeel van de beweging in de hedendaagse schaakpedagogiek dat schaken vooral praktisch en minder analytisch van aard is.</p>
<p>Een voorbeeldje. In het hoofdstuk over toreneindspelen staat een partij tussen Ian Rogers en Stefan Bromberger opgenomen, waarin de laatste met zwart zijn hogergerate tegenstander in remise doet berusten.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_2ad0d883' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "8/7R/6p1/1k4r1/8/pP6/K6P/8 b - - 0 45"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_2ad0d883&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>De zwartspeler koos er hier slim voor om de torens te ruilen. <strong>45?Th5! </strong><strong>46.Txh5 gxh5 47.Kxa3 h4! </strong>Dit is de clue. Als wit nu de b-pion geeft om achter de zwarte h-pion aan te gaan, is zwart precies op tijd in de hoek (g8-h8) en dwingt zo remise af tegen de eenzame witte randpion. Achterin, in hoofdstuk 12, worden we aan deze les herinnert doordat de eindstelling van de cruciale remisevariant erin is opgenomen:</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_55ca1ef3' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "5k2/8/6K1/8/7P/8/8/8 b - - 2 58"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_55ca1ef3&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Handig!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_0' style='display:none;' cols='40' rows='8'></textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=t&amp;fh=335&amp;fw=p&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline&amp;pd=https%3A%2F%2Fwww.schaaksite.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FROGERS-BROMBERGER.pgn' frameborder='0' width='100%' height='335' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Is het boek te dik?</strong></p>
<p>Dan over naar de volgende vraag: is het boek, met ruim 300 pagina?s, niet te groot? Kun je alle hoofdstukken die erin opgenomen zijn wel rond het thema van de afwikkeling scharen? Het is dan vooral zinvol naar de ? wat het doel van het boek betreft ? meest dubieuze toevoeging te kijken: eindspellen met meer dan drie stukken. In hoofdstuk 8 vinden we deze stelling uit Papp-Donchenko, Praag 2016:</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_ca036804' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "3r2k1/1p1r1p2/2pqp1p1/p3Q2p/2PP2PP/1P1R1P2/P2RK3/8 b - - 0 31"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_ca036804&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Waarna we na een zijdelingse opmerking over hoe zwart eventueel 31?hxg4 32.fxg4 Kh7 had kunnen kiezen verder gaan met het partijvervolg <strong>31?Dxe5 32.dxe5 Txd3 33.Txd3 Txd3 34.Kxd3</strong>. Een bloederige afwikkeling tot een pionneneindspel dus. Maar de vraag is: heeft dit nog iets met afwikkeling te maken, of is dit een slinkse manier om het toch gewoon over het pionneneindspel te hebben?</p>
<p>Niet helemaal. Weliswaar wordt in dit specifieke voorbeeld niet veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om van de massaruil af te wijken, maar de mogelijkheid om dat te doen dient zich wel aan; andere voorbeelden vullen de leemte dan ook mooi op. Het is dan een kwestie van: moet men één keer ruilen, of twee? Moeten alle stukken van het bord af?</p>
<p>Een beter voorbeeld komt uit Le Quang Liem ? Alexander Grischuk, Tromsø 2013.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_5452a5d9' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "2r2k2/p3qp1p/1p4p1/2rPp3/4P3/Q6P/P1R2PP1/2R3K1 w - - 9 33"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_5452a5d9&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Nadat wit hier op c5 sloeg, dient zich de vraag aan: hoeveel te ruilen? Cruciaal is de gedekte vrijpion die wit overhoudt op d5. Hoewel het vooruitzicht van verdedigen tegen de invasie van de stukken niet prettig is, kan zwart hier volgens Benjamin beter het overige aan stukken op het bord houden met 33?bxc5. Na het partijvervolg <strong>33?Txc5 34.Txc5</strong> kon zwart niet meer afwijken, alles moest van het bord (34?bxc5 35.Da6 is geen pretje: de dame komt naar c6 of f6). Zwart verloor het eindspel zonder al te veel gedoe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_0' style='display:none;' cols='40' rows='8'></textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=t&amp;fh=335&amp;fw=p&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline&amp;pd=https%3A%2F%2Fwww.schaaksite.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FLIEM-GRISCHUK.pgn' frameborder='0' width='100%' height='335' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p>Kortom: nee, het boek is niet te dik. De hoofdstukken zijn stuk voor stuk legitiem. Men zou een argument kunnen maken voor het gebruiken van minder voorbeelden, met een iets minder spaarzaam gebruik van commentaar. Toch is Benjamins spaarzaamheid met varianten prettig: veel boeken worden door de ellenlange varianten onleesbaar, en dat is in <em>Liquidation on the Chess Board </em>zelden het geval. De vraag met zoveel thema?s en hoofdstukken is evenwel of het boek mooi evenwichtig kan blijven. Dat kan niet: niet elk thema werpt een relevante blik op elk hoofdstuk. Zo zullen we in een paardeneindspel nooit met een vesting te maken hebben. Dat zorgt er soms voor dat de ene alinea of de ene paragraaf onevenredig veel langer is dan de ander. Desondanks zijn de hoofdstukken mooi qua lengte op elkaar afgestemd (handig voor de trainer die aan elk hoofdstuk een sessie of eenzelfde hoeveelheid sessies wil wijden).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusie</strong></p>
<p><em>Liquidation on the Chess Board </em>is verplichte kost voor de serieuze schaker. Het eindspel wordt mijns inziens eerlijk en toereikend verzameld rond het thema van de afwikkeling. De ruil is bijna elk eindspel een onmisbaar wapen om gewonnen potten daadwerkelijk te winnen, en om de mindere stellingen te keepen. Daarnaast is het boek goed opgebouwd, met zat voorbeelden en oefenopgaven. Achterin is zelfs een glossarium opgenomen met relevante concepten ? voor een technisch onderdeel als het eindspel onmisbaar, met termen als ?triangulation? (driehoekje draaien) en ?shouldering? (afhouden). Daarnaast vinden we een index van spelers, waar ik, eerlijk is eerlijk, liever een index van partijen (mét jaartallen!) had gezien. Het is namelijk goed om te zien of iets zich in het internet- en databasetijdperk afspeelt, of nog daarvoor; of we te maken hebben met een partij in de Russische school of in een Gronings blitztoernooi (hoewel ik de laatste categorie niet in het boek voorbij heb zien komen).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mijn eerdere reflectie op het twaalfde hoofdstuk, waarin geen opgaven maar enkel richtlijnen gegeven staan, geeft te denken: spelen met de manier waarop we schaakkennis toetsen is misschien een van de meest waardevolle manieren waarop we schaakonderwijs kunnen blijven vernieuwen. Hierin vinden we ook een antwoord op de vraag waarmee boekenhandelaren heden ten dage constant rondlopen: hoe kan mijn boek wedijveren met digitale leermiddelen als <a href="https://www.chessable.com/"><em>Chessable</em></a> die de stoffige papierbundel door toegankelijkheid en interactiviteit ontegenzeggelijk voorbijstreven? Welnu, het is een pré van boeken over digitale leeromgevingen dat de statische diagrammen en de grotere ruimte voor tekst de vluchtigheid van het gooien met stukken en doorklikken naar het antwoord wegnemen, en een langzamere betrekking tot de opgave vereisen. Geduld is ook in het schaken een deugd, en het boek is de strenge leermeester die ons daarin wijsmaakt. Daar draagt Benjamin met <em>Liquidation on the Chess Board </em>dankbaar aan bij.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title = ""class="alignleft size-medium wp-image-30771" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-340x3.png" alt = "" width="340" height="3" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-340x3.png 340w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-780x8.png 780w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-24x1.png 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-36x1.png 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje-48x1.png 48w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2016/08/lijntje.png 1018w" sizes="(max-width: 340px) 100vw, 340px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boek: <em>Liquidation on the Chess Board. Mastering the Transition into the Pawn Endgame</em>, 3e (uitgebreide) editie</p>
<p><img title = ""class="alignright size-medium wp-image-82510" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN-450x360.jpeg" alt = "" width="450" height="360" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN-450x360.jpeg 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN-24x19.jpeg 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN-36x29.jpeg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN-48x38.jpeg 48w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/BENJAMIN.jpeg 700w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>Auteur: Joel Benjamin</p>
<p>Uitgeverij: New In Chess</p>
<p>ISBN-nummer: 978-90-5691-825-5</p>
<p>Pagina?s: 335</p>
<p>Gepubliceerd: 2019</p>
<p>? 20,99</p>
<p><a href="https://www.newinchess.com/liquidation-on-the-chess-board-new-and-extended-edition">Hier</a> beschikbaar. Lees alvast de <a href="https://www.newinchess.com/media/wysiwyg/product_pdf/9080.pdf">eerste pagina?s</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link naar onze <a href="https://www.schaaksite.nl/2018/04/09/nieuwe-boekrecensenten/">recensenten</a> met hun recensies.</p>
L?Ami verslaat Caruana in de Bundesliga in magistrale partij
Category Analyses/Partijen
Published:
Description: <p>In Karlsruhe wordt op het ogenblik een versnelde Bundesliga &#8216;achter-het-bord&#8217; gespeeld. De altijd solide Erwin l&#8217;Ami speelde een aantal spectaculaire partijen. Erwin won in de eerste ronde tegen Christian Seel (2475),</p>  more...
<div id="attachment_82442" style="width: 244px" class="wp-caption alignleft"><img title = ""class="wp-image-82442" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946.jpg" alt = "" width="234" height="234" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946.jpg 160w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946-150x150.jpg 150w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946-24x24.jpg 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946-36x36.jpg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/373661594038946-48x48.jpg 48w" sizes="(max-width: 234px) 100vw, 234px" /><p class="wp-caption-text">Erwin l&#8217;Ami als Chessable-auteur</p></div>
<p>In Karlsruhe wordt op het ogenblik een versnelde <strong>Bundesliga</strong> &#8216;achter-het-bord&#8217; gespeeld. De altijd solide Erwin l&#8217;Ami speelde een aantal spectaculaire partijen. Erwin <strong>won</strong> in de eerste ronde tegen <strong>Christian Seel</strong> (2475), maakte vervolgens <strong>remise</strong> tegen <strong>Shakhriyar Mamedyarov</strong> (2764) en <strong>won</strong> in de derde ronde tegen wereld nummer 2 <strong>Fabiano Caruana</strong> (2835). <div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_a6bf853d' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "rnbq1rk1/ppp2pp1/4p2p/b7/3P4/2P2NP1/P2BPP1P/R2QKB1R w KQ - 0 10"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_a6bf853d&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>L&#8217;Ami &#8211; Caruana, Stelling na 9&#8230; La5</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Hoe ga je hier verder? Ja, natuurlijk met 10. g3 &#8211; g4! </strong><span id="more-82441"></span></p>
<p>Ik heb net een artikel afgerond voor <strong>NIC Jaarboek 137</strong> over een nieuwtje van <strong>Carlsen</strong> tegen <strong>Giri</strong> in de Legends of Chess.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_97adb01f' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "rnbq1rk1/ppp2pp1/4pn1p/3p4/1bPP4/2N2N2/PP1BPPPP/R2QKB1R w KQ - 0 7"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_97adb01f&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 6&#8230; O-O</strong></p>
<p>Carlsens nieuwtje: <strong>7. g4!</strong> Na de partij vertelde Carlsen: <em>&#8216;Het komt erop neer dat je de zet <strong>g4</strong> checkt in elke variant waarbij Zwart gerokeerd heeft en Wit nog niet.&#8217;</em></p>
<p>Onder de invloed van <strong>Leela Chess Zero</strong>, <strong>Alpha Zero</strong> en nu <strong>Stockfish NNUE</strong> kijkt iedereen nu naar de vroege opstoot van <strong>G</strong>arry en <strong>H</strong>arry!</p>
<p>Terug naar de partij van L&#8217;Ami.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_3db21c11' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "r1bqr1k1/pp3pp1/2n4p/b1P1p1P1/8/2P2N2/P1QBPP1P/R3KBR1 b Q - 0 14"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_3db21c11&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 14. g5.</strong></p>
<p>Hier ging Caruana in de fout met <strong>14&#8230; g6</strong> waarna Wit een groot voordeel heeft. Noodzakelijk was <strong>14&#8230; hxg5 15. Pxg5 e4 16. O-O-O Qd5.</strong></p>
<p>L&#8217;Ami wint vervolgens op zeer indrukwekkende wijze. De hoogtepunten in een aantal diagrammen:</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_248a0bfe' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "r2qr1k1/pp3p2/2n3pP/b1P2bN1/4p3/2P5/P1QBPP1P/R3KBR1 w Q - 0 17"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_248a0bfe&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na  16. Lf5. Er dreigt een aftrekaanval met e3. Hoe ga je als Wit verder?</strong> <div style="margin:4px 0px 4px 0px"><input type="button" style="margin-left:40%" value="oplossing" onclick="if(this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; } else { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; }" /><div style="display:none" class="spoiler"><strong>17. O-O-O!</strong> en als zwart 17&#8230; e3 speelt dan 18. Lxe3 Lxc2 19. Txd8 Taxd8 (19&#8230; Lxd8 20. Kxc2 Lxg5 21. Txg5 en wit staat gewonnen) 20. Kxc2 en wit wint</div></div>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_b353bf42' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "r3r1k1/pp3p2/2n2qpP/b1P2bN1/4p3/2P5/P1QBPP1P/2KR1BR1 w - - 0 18"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_b353bf42&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 17? Df6. Wat is de beste voortzetting van Wit?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div style="margin:4px 0px 4px 0px"><input type="button" style="margin-left:40%" value="oplossing" onclick="if(this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; } else { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; }" /><div style="display:none" class="spoiler"><strong>18. Lh3!!</strong> (Op verzoek van Gustafsson typte ik in de Chess24 chat:&#8221; Na 18. Lh3 is het +3. Kasimdzhanov: &#8216;L&#8217;Ami zal nooit Lh3 spelen, dat is een engine zet.&#8217; Vervolgens speelt L&#8217;Ami 18. Lh3!! Reactie : Kasimdzhanov: &#8216;O, wow!&#8217;. Centaur L&#8217;Ami!) (Goed zijn ook 18. Db3 Lc7 19. Le3 en wit is beter of 18. Le3 Tad8 19. Lh3 maar 18. Lh3 is het meest direct.) </div></div>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_9275954c' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "r5k1/pp3p2/2n2qpP/b1P1rBN1/8/2P5/P1QRPP1P/2K3R1 w - - 0 21"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_9275954c&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 20&#8230; Te5. Wat is de sterkste voorzetting voor Wit?</strong></p>
<div style="margin:4px 0px 4px 0px"><input type="button" style="margin-left:40%" value="oplossing" onclick="if(this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; } else { this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; }" /><div style="display:none" class="spoiler">21. Pxf7! ((21. Td7 Pe7 22. Pxf7 Kxf7 23. Lxg6+ Kf8 24. Td6 werkt ook maar is opnieuw minder direct.)</div></div>
<p>In de partij <strong>Mamedyarov &#8211; L&#8217;Ami</strong> ging de vlam in de pan op zet 14.</p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_7e6a186c' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "rnbq1rk1/pp3pb1/7p/2p3p1/3PP1n1/2N3BP/PP1Q2P1/2KR1BNR b - - 0 14"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_7e6a186c&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 14. h3. L&#8217;Ami offerde nu een stuk met 14&#8230; cxd4</strong></p>
<p>Mamedyarov miste de winst een paar keer en uiteindelijk werd in onderstaande positie (met een zeer ongebruikelijke materiaalverhouding) tot remise besloten.<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_c7f05147' style='display:none;' cols='40' rows='8'> [FEN "4k2Q/4r3/6P1/1p6/2n5/8/3p4/3K4 b - - 0 57"] </textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=f&amp;fh=300&amp;fw=p&amp;pi=pgn4web_c7f05147&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline' frameborder='0' width='100%' height='300' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<p style="text-align: center;"><strong>Stelling na 57&#8230; Dh8+</strong></p>
<div class='chessboard-wrapper'><textarea id='pgn4web_0' style='display:none;' cols='40' rows='8'></textarea><iframe src='https://www.schaaksite.nl/wp-content/plugins/embed-chessboard/pgn4web/board.html?am=n&amp;d=3000&amp;ig=f&amp;iv=0&amp;ih=s&amp;ss=26&amp;ps=d&amp;pf=d&amp;lch=F7F2ED&amp;dch=D2BB9C&amp;bbch=000000&amp;hm=b&amp;hch=ABABAB&amp;bd=c&amp;cbch=F0F0F0&amp;ctch=696969&amp;hd=j&amp;md=f&amp;tm=13&amp;fhch=000000&amp;fhs=14&amp;fmch=000000&amp;fcch=4A4A4A&amp;hmch=FAFAFA&amp;fms=14&amp;fcs=m&amp;cd=i&amp;bch=FFFFFF&amp;fp=13&amp;hl=t&amp;fh=335&amp;fw=p&amp;squareSize=32&amp;pieceFont=m&amp;commentsDisplay=newline&amp;pd=https%3A%2F%2Fwww.schaaksite.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Flami2.pgn' frameborder='0' width='100%' height='335' scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0'>your web browser and/or your host do not support iframes as required to display the chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress the html iframe tag from articles or excerpts</iframe></div>
<div id="attachment_82457" style="width: 663px" class="wp-caption aligncenter"><img title = ""class="wp-image-82457" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-450x255.jpg" alt = "" width="653" height="370" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-450x255.jpg 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-780x441.jpg 780w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-24x14.jpg 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-36x20.jpg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7-48x27.jpg 48w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/EiNfRCyWsAA5Kk7.jpg 1200w" sizes="(max-width: 653px) 100vw, 653px" /><p class="wp-caption-text">Caruana geeft op na Td4</p></div>
EK Jeugd Online
Category Live
Published:
Description: <p><a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u18#live">U18 European Online Youth Championship</a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u16#live">U16 European Online Youth Championship</a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u14#live">U14 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u12#live">U12 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g18#live">Girls U18 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g16#live">Girls U16 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g14#live">Girls U14 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g12#live">Girls U12 European Online Youth Championship</a></p>  more...
<p><a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u18#live">U18 European Online Youth Championship</a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u16#live">U16 European Online Youth Championship</a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u14#live">U14 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-u12#live">U12 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g18#live">Girls U18 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g16#live">Girls U16 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g14#live">Girls U14 European Online Youth Championship </a><br />
<a href="https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-online-youth-championship-2020-g12#live">Girls U12 European Online Youth Championship</a></p>
Geavanceerd zoeken op Schaaksite
Category Schaaksite
Published:
Description: <p>Rechtsboven kunt u een eenvoudige zoekfunctie gebruiken om artikelen te zoeken op Schaaksite. Lezer ayacucho gaf aan het zoeken in de comments te missen. Dat kan inderdaad niet via deze zoekfunctie.</p>  more...
<p>Rechtsboven kunt u een eenvoudige zoekfunctie gebruiken om artikelen te zoeken op Schaaksite. Lezer <span class="by-author">ayacucho</span> gaf aan het zoeken in de comments te missen. Dat kan inderdaad niet via deze zoekfunctie. Toch is het op een andere manier wel mogelijk, zoals lezer Wijnand Engelkes aangaf.</p>
<p>&#8220;Je kunt een site specificeren in zoekopdrachten, in elk geval in Google en in DuckDuckGo, (mogelijk doen veel meer zoekengines dit).</p>
<p>Typ bijvoorbeeld in bij Google:</p>
<p><code>site:schaaksite.nl zugzwang</code></p>
<p>en je krijgt linken naar alle pagina?s van schaaksite.nl waar <em>zugzwang</em> op voorkomt. Werkt ook met auteurs- of reageerdersnamen.</p>
<p>Let op: er staan <strong>GEEN</strong> spaties in <code>site:schaaksite.nl</code>, daarna wel een spatie om het zoekwoord/ meerdere zoekargumenten in te geven.</p>
<p>Er zijn meer opties mogelijk bij zoekopdrachten, bijvoorbeeld:</p>
<p><code>site:schaaksite.nl Euwe -Aljechin</code> levert alle artikelen op waar wél Euwe maar géén Aljechin in voorkomt.&#8221;</p>
<p>Nog wat meer tips om te zoeken met Google kunt u vinden in dit artikel: <a href="https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/tips-voor-beter-zoeken-met-google-64477/" class="autohyperlink">computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/tips-voor-beter-zoeken-met-google-64477/</a></p>
Digitale Nieuwsbrief MEC is uit!
Category Nieuws, Schaakhistorie
Published:
Description: <p>Het Max Euwe Centrum is sinds juni weer geopend en de bezoekers weten ons weer &#8211; mondjesmaat &#8211; te vinden. Momenteel hebben we een expositie over schaakklokken en schaakcomputers en is er een fototentoonstelling van Lennart Ootes te bewonderen.</p>  more...
<p>Het Max Euwe Centrum is sinds juni weer geopend en de bezoekers weten ons weer &#8211; mondjesmaat &#8211; te vinden. Momenteel hebben we een expositie over schaakklokken en schaakcomputers en is er een fototentoonstelling van Lennart Ootes te bewonderen. Daarnaast publiceren we nog steeds wekelijks enkele cartoons van Rupert van der Linden met een verhaal erbij. Ten slotte is deze week onze digitale Nieuwsbrief (47&nbsp;pagina&#8217;s dik) uitgekomen met de volgende artikelen:</p>
<ul>
<li>MEC in corona-tijd</li>
<li>Voor de deur van Havenstraat 19<img title = ""class="size-medium wp-image-82426 alignright" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-338x450.jpg" alt = "" width="338" height="450" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-338x450.jpg 338w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-585x780.jpg 585w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-18x24.jpg 18w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-27x36.jpg 27w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2-36x48.jpg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/Expositie-2020-2.jpg 900w" sizes="(max-width: 338px) 100vw, 338px" /></li>
<li>Aardige jongens waren we, maar jongens.</li>
<li>Het ontstaan van het MEC</li>
<li>Euwe-marsch</li>
<li>Michael Botwinnik had een speciale band met Nederland</li>
<li>Zwerven in het land van de schakers</li>
<li>Wie was toch de vader van Max Euwe?</li>
<li>MEC-fotoquiz: op naar de 100</li>
<li>Het Mephisto-mirakel</li>
<li>Vrijdagochtend bestaat niet</li>
<li>My research over the latest 35 years</li>
</ul>
<p>De link naar onze Nieuwsbrief is: <a href="https://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_sep_20.pdf">www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Digi_Nieuwsbrief_sep_20.pdf</a></p>
<p>Veel leesplezier!</p>
EK Jeugd online
Category Jeugdschaak
Published:
Description: <p>Dit weekend vindt het EK Jeugd online plaats. Elke federatie speelt vanuit het eigen land. Dat kan vanaf drie verzamelplaatsen of gewoon vanaf thuis (zoals in Frankrijk bijvoorbeeld). Het toernooi is live te volgen uiteraard en alle uitslagen en indelingen staan op <a href="https://chess-results.com/tnr535253.aspx?lan=17&#38;art=25&#38;fedb=NED&#38;turdet=YES&#38;flag=30&#38;fbclid=IwAR2GySSnN-aoBNluC3Gl7HTm1brk9ViTqAJmekGZSm71QDJaBih_JNtnev8" target="_blank" rel="noopener">Chess-Results</a>.</p>  more...
<div id="attachment_82419" style="width: 417px" class="wp-caption alignright"><img title = ""class=" wp-image-82419" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/ek_jeuigd_eindhoven.jpg" alt = "" width="407" height="281" /><p class="wp-caption-text">EK Jeugd Speelzaal Eindhoven</p></div>
<p>Dit weekend vindt het EK Jeugd online plaats. Elke federatie speelt vanuit het eigen land. Dat kan vanaf drie verzamelplaatsen of gewoon vanaf thuis (zoals in Frankrijk bijvoorbeeld). Het toernooi is live te volgen uiteraard en alle uitslagen en indelingen staan op <a href="https://chess-results.com/tnr535253.aspx?lan=17&amp;art=25&amp;fedb=NED&amp;turdet=YES&amp;flag=30&amp;fbclid=IwAR2GySSnN-aoBNluC3Gl7HTm1brk9ViTqAJmekGZSm71QDJaBih_JNtnev8" target="_blank" rel="noopener">Chess-Results</a>. Er wordt gebruik gemaakt van <a href="https://tornelo.com/chess" target="_blank" rel="noopener">Tornelo</a> in combinatie met Zoom om het veilig te houden. Op de foto de speelzaal in Eindhoven waar Tommy Grooten, Wendy Huang, Elysia Feng en Siem van Dael spelen. Eindhoven is ondergebracht bij <a href="https://www.thincahead.nl/" target="_blank" rel="noopener">Thinc ahead</a>. Een toepasselijkere naam kun je niet hebben voor een schaakevenement. Het duurt drie dagen, negen ronden met drie ronden per dag.</p>
<p>Het toernooi startte met een flinke vertraging. Ronde 3 gestart om kwart voor acht.</p>
KNSB-Beker: 2020-2021
Category KNSB competitie
Published:
Description: <div class="page-full-text">
<p><img title = ""class="alignleft wp-image-62070" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker.png" alt = "" width="94" height="114" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker.png 229w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-20x24.png 20w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-30x36.png 30w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-40x48.png 40w" sizes="(max-width: 94px) 100vw, 94px" />De bekercompetitie wordt volgens het knock-outsysteem gespeeld. Hieraan doen de verenigingen in de KNSB-competitie en de regionale bekerkampioenen mee. Het gaat om ongeveer honderd teams van vier spelers.</p></div>  more...
<div class="page-full-text">
<p><img title = ""class="alignleft wp-image-62070" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker.png" alt = "" width="94" height="114" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker.png 229w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-20x24.png 20w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-30x36.png 30w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/12/Beker-40x48.png 40w" sizes="(max-width: 94px) 100vw, 94px" />De bekercompetitie wordt volgens het knock-outsysteem gespeeld. Hieraan doen de verenigingen in de KNSB-competitie en de regionale bekerkampioenen mee. Het gaat om ongeveer honderd teams van vier spelers. Op de finaledag spelen de beste vier teams om de beker.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kijk voor meer informatie bij:</p>
<ul>
<li><a href="https://knsb.netstand.nl/scores/index/24" target="_blank" rel="noopener">persoonlijke resultaten (Netstand)</a></li>
<li><a href="https://schaakbond.nl/competitie/informatie-knsbcompetitie/mailings-20202021" target="_blank">mailings</a></li>
<li><a href="https://schaakbond.nl/competitie/knsb-beker/deelnemende-teams" target="_blank">deelnemende teams</a></li>
<li><a href="https://knsb.netstand.nl/divisions/select/24/score" target="_blank" rel="noopener">doorgeven wedstrijdformulier</a></li>
<li><a href="https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/2021/teamleiders-beker.txt" target="_blank">teamleiders</a></li>
<li><a href="https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/competitie/Wedstrijdformulier%20viertallen.doc" target="_blank">downloaden van wedstrijdformulier voor viertallen</a></li>
<li><a href="https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/handboek/competitiereglement/KNSB-Bekerreglement.pdf" target="_blank">bekerreglement</a>.</li>
</ul>
</div>
<div class="page-full-links">
<div class="title-h3">Belangrijke links: <a class="link-orange normal-case" href="https://schaken.nl/competitie/knsb-beker/beker-poule" target="_blank">Poule A</a> | <a class="link-orange normal-case" href="https://schaken.nl/competitie/knsb-beker/beker-poule-b" target="_blank">Poule B</a> | <a class="link-orange normal-case" href="https://schaken.nl/competitie/knsb-beker/beker-poule-c" target="_blank">Poule C</a> | <a class="link-orange normal-case" href="https://schaken.nl/competitie/knsb-beker/beker-poule-d" target="_blank">Poule D</a></div>
</div>
Sublime FM: Slimme zet voor de buurt: Utrechter zorgt voor openbare schaaktafels door heel Nederland
Category Nieuws
Published:
Description: <p><a href="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1.jpg"><img title = ""class="alignleft size-medium wp-image-82410" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-450x225.jpg" alt = "" width="450" height="225" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-450x225.jpg 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-24x12.jpg 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-36x18.jpg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-48x24.jpg 48w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1.jpg 740w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a>Het is een aanleiding voor een praatje, een training voor het brein en gewoon een gezellig gezicht. Openbare schaaktafels zijn al in 16 Nederlandse gemeenten te vinden en vanaf zondag kan ook IJsselstein zich in het rijtje voegen.</p>  more...
<p><strong><a href="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1.jpg"><img title = ""class="alignleft size-medium wp-image-82410" src="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-450x225.jpg" alt = "" width="450" height="225" srcset="https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-450x225.jpg 450w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-24x12.jpg 24w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-36x18.jpg 36w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1-48x24.jpg 48w, https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2020/09/openbare-schaaktafels-chess-courts-1.jpg 740w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a>Het is een aanleiding voor een praatje, een training voor het brein en gewoon een gezellig gezicht. Openbare schaaktafels zijn al in 16 Nederlandse gemeenten te vinden en vanaf zondag kan ook IJsselstein zich in het rijtje voegen.</strong><span id="more-34431"></span></p>
<p>Het is allemaal te danken aan Jesús Medina Molina, die er de afgelopen jaren voor zorgde dat er schaaktafels opdoken op pleinen en in parken in onder meer Tilburg, Doetinchem en op Schiermonnikoog.</p>
<p>Je zou verwachten dat hij zijn leven lang al fervent schaker is, maar dat ligt anders. Het is nog maar vijf jaar geleden dat de Utrechter zichzelf leerde schaken, vertelt hij in een telefoongesprek. ?Mijn dochter zat toen op de basisschool en ze vond het heel moeilijk om te rekenen. Ik las veel over de positieve impact van schaken op de concentratie en op schoolprestaties.?</p>
<p>Lees het hele artikel <a href="https://sublime.nl/nieuws-slimme-zet-voor-de-buurt-utrechter-zorgt-voor-openbare-schaaktafels-door-heel-nederland/">hier</a>.</p>
<p>Beluister het radio-interview met Jesús hieronder.</p>
<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1pGY4MwNZs35ZNzmGyNCs0nfiR2c6GoQu/preview" width="300" height="80"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?</span></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
Schachbundesliga Championship
Category Live
Published:
Description: <p><iframe allowfullscreen src="https://chess24.com/en/embed-tournament/schachbundesliga-2020-meisterschaftsturnier#live" width="980" height="1500" frameborder="0" style="margin:0; padding:0;"></iframe></p>  more...
<p><iframe allowfullscreen src="https://chess24.com/en/embed-tournament/schachbundesliga-2020-meisterschaftsturnier#live" width="980" height="1500" frameborder="0" style="margin:0; padding:0;"></iframe></p>
St. Louis Rapid & Blitz
Category Live
Published:
Description: <p><iframe allowfullscreen src="https://chess24.com/en/embed-tournament/saint-louis-rapid-and-blitz-2020#live" width="980" height="1500" frameborder="0" style="margin:0; padding:0;"></iframe></p>  more...
<p><iframe allowfullscreen src="https://chess24.com/en/embed-tournament/saint-louis-rapid-and-blitz-2020#live" width="980" height="1500" frameborder="0" style="margin:0; padding:0;"></iframe></p>astonstreet Xoops Themes
Powered by XOOPS 2.2.3 Final © 2001-2006 The XOOPS Project
 
Inloggen

Login naam:

Wachtwoord:Registreren?
Wachtwoord vergeten?
Random Plaatjes
08-De simultaan in volle vaart.JPG
076.jpg
021.jpg