Competitie Reglement versie 9 oktober 2018
Category : Senioren Competitie
Published by Jan Z on 2018/10/9

Raadsheer-Corbulo Competitie reglement 2018-2019 versie 9 oktober 2018.

 

Om de competitie leuk, spannend en eerlijk te laten verlopen zijn er een aantal afspraken gemaakt die in dit document zijn vastgelegd.

 

Hoe wordt er tot een indeling gekomen?

Aan het begin van het seizoen wordt vastgelegd of u altijd komt of dat u slechts komt als u zich heeft aangemeld. In de loop van het seizoen kunt u dit nog laten wijzigen.

 

Hoe kunt u zich af- en aanmelden?

Door dat te noteren bij de club op het afmeldingenoverzicht .

Of door een email bericht te sturen aan:

Of telefonisch bij J. Zonneveld, nummer 06-30550739. Een WhatsApp sturen naar J. Zonneveld kan ook.

 

Hoe kunt u melden dat u niet om 20.00 aanwezig kunt zijn?

Als u nooit om 20.00 uur aanwezig kunt zijn kan dat voor het hele seizoen worden vastgelegd. Dit kunt u in de loop van het seizoen laten wijzigen.

Als u incidenteel niet om 20.00 uur aanwezig kunt zijn door dat te noteren bij de club op het afmeldingenoverzicht.

Op dezelfde wijze als bij af- en aanmelden.

 

Wat  is het speeltempo?

Er wordt een indeling klaargelegd zodat de partijen op tijd kunnen beginnen.

Het speeltempo bedraagt 1.45 uur p.p.p.p. De klok wordt om 20.00 uur in werking gesteld.

 

Hoe wordt uw tegenstander vastgesteld?

Op basis van uw positie op de meest recente ranglijst wordt gezocht naar een tegenstander van ongeveer gelijke sterkte. Het is wenselijk dat u niet te snel weer tegen dezelfde tegenstander speelt. Om die reden wordt er rekening mee gehouden dat dit pas na tien ronden gebeurt (tenzij er anders geen indeling mogelijk is).

 

Wat gebeurt er als u afwezig bent of na 20.20 uur binnenkomt?

Als u zich heeft afgemeld bent u afwezig met geldige reden .

Als u zich niet heeft afgemeld bent u afwezig zonder geldige reden .

In het laatste geval wordt u op de gebruikelijke wijze ingedeeld voor de volgende ronde. Echter, als u in de daaropvolgende ronde weer afwezig zonder geldige reden bent geweest, gebeurt dat pas na uw aanmelding.

 

 

Hoe wordt het resultaat van een ronde gewaardeerd?

Winst                                       1         

Remise                                     0,5

Verlies                                      0         

Oneven                                     0,67

Afwezig met geldige reden             0,17 

Afwezig zonder geldige reden         0

Niet gespeeld buiten schuld             0,67

     

Niet gespeeld buiten schuld wordt genoteerd bij plotselinge ziekte, wedstrijdleiding en andere werkzaamheden voor de vereniging.

Externe wedstrijden die op een donderdag gespeeld worden, tellen ook mee voor de interne competitie. Hierbij wordt dat gewaardeerd alsof u tegen uzelf gespeeld heeft (inclusief een kleine bonus voor het extern spelen).

 

Welk competitiesysteem wordt er gebruikt?

Het Keizer Systeem.

 

Is het noteren van de partij verplicht?

Ja, en wel zodanig dat de partij bij een conflict vanaf het notatieformulier nagespeeld kan worden. Als dat niet het geval is kan dat verlies tot gevolg hebben.